Kategorie

Informacja


OSTRZEŻENIE

Hulajnoga Blazer Powerblade Kod EAN 5901750584084 nie spełnia wymagań bezpieczeństwa normy PN-EN 14619:2015-07 sprzęt sportowy rolkowy - Hulajnogi - wymagania bezpieczeństwa i metody badań - z uwagi na brak znaku minimalnej głębokości osadzenia wspornika kierownicy, co stwarza zagrożenie, że użytkownik hulajnogi ustawi wysokość wspornika powyżej minimalnej głębokości osadzenia, co może spowodować, że gdy rozpędzi się na hulajnodze układ kierowniczy straci stabilność i użytkownik w sposób niezamierzony wysunie kierownicę z hulajnogi w trakcie jazdy, co może skutkować wypadkiem przy znacznej prędkości i złamaniem kości lub nadzianiem się brzuchem na odsłonięty dyszel i przebiciem skóry w okolicy jamy brzusznej, oraz nie spełnia wymagań normy w zakresie możliwości odłączenia się w trakcie użytkowania zatyczki rurki kierownicy, co stwarza zagrożenie, że podczas użytkowania dochodzi do obluzowania i odłączenia się zatyczki od rurki kierownicy i użytkownik włoży palec do środka odsłoniętej rurki i skaleczy lub złamie palec.

Przedmiotowa hulajnoga była w sprzedaży o okresie od kwietnia 2016 do października 2019 roku.
Niniejsze ostrzeżenie umieszcza się w związku z Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DNR-1.720.60.2-19.DP z dnia 25.11.2019 roku