Kategorie

Ostatnio przeglądane

Informacja

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIASPORTOWA.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego galeriasportowa.pl jest jednoznaczne ze zgodą Użytkownika na niniejszy Regulamin.
 2. Sklep internetowy galeriasportowa.pl umożliwia Użytkownikom wysyłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 3. Właścicielem sklepu internetowego galeriasportowa.pl jest: Victoria-Sport W. Dudzic Spółka Komandytowa, ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo, KRS: 0000537202, NIP: 5861014408, REGON: 190397300.
 4. Użytkownikiem sklepu internetowego galeriasportowa.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie ze sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 5. Właściciel sklepu internetowego galeriasportowa.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności sklepu galeriasportowa.pl, a także zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem właściciela sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych przez obsługę sklepu internetowego galeriasportowa.pl
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie treści o charakterze handlowym przesyłanych przez sklep internetowy galeriasportowa.pl lub Partnerów sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 8. Dane osobowe przechowywane w sklepie internetowym galeriasportowa.pl mogą być profilowane i przetwarzane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez obsługę sklepu internetowego galeriasportowa.pl oraz Partnerów sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 9. Wszelkie błędy i problemy z funkcjonowaniem sklepu internetowego galeriasportowa.pl Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać.

§2 DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania i świadczenia usług przez sklep internetowy galeriasportowa.pl.
 2. Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z usług oferowanych przez sklep internetowy galeriasportowa.pl.
 3. Konto Użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez Użytkownika sklepu internetowego galeriasportowa.pl konto elektroniczne w sklepie internetowym galeriasportowa.pl identyfikowane przez wybrane przez Użytkownika login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 4. Obsługa sklepu - osoby działające z upoważnienia właściciela sklepu internetowego galeriasportowa.pl.
 5. Partner sklepu - podmiot współpracujący ze sklepem galeriasportowa.pl.

 

§ 3 INFORMACJE

 1. Ceny podane w sklepie internetowym galeriasportowa.pl to ceny w polskich złotych w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Na końcową cenę zamówienia składa się cena za towar, a także koszty dostawy.
 3. Opłata za przesyłki krajowe o wadze ponad 30 kg wymagają kontaktu i uzgodnienia ze obsługą sklepu internetowego galeria sportowa.pl.

§ 4 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za zakupiony towar w terminie ustalonym w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym galeriasportowa.pl.
 2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności: przelew lub płatność kartą lub gotówką przy odbiorze. Szczegółowe informacje można dodatkowo pozyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu internetowego galeriasportowa.pl

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 22^1 kodeksu cywilnego).
 2. Termin możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru.
 3. Użytkownik musi poinformować obsługę sklepu internetowego galeriasportowa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane przez Użytkownika płatności, poza kosztami dostawy, zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym obsługa sklepu internetowego galeriasportowa.pl została poinformowana o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Użytkownika.
 7. Sklep internetowy galeriasportowa.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanego towaru.
 8. Użytkownik powinien odesłać towar nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 10. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż to było konieczne do stwierdzenia funkcjonowania towaru. 
 11. Towary odsyłane w ramach zwrotu powinny być odsyłane na adresy wymienione w § 8.

§ 6 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sklep internetowy galeriasportowa.pl jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego galeriasportowa.pl objęte są gwarancją producenta.
 3. Towary objęte gwarancją producenta wysyłane są z dowodem zakupu towaru oraz kartą gwarancyjną, zawierająca warunki gwarancji. Warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub znajdować się w instrukcji obsługi.
 4. Użytkownik powinien zachować oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu towaru objętego gwarancją do czasu wygaśnięcia gwarancji.
 5. W przypadku wystąpienia wady towaru objętego gwarancją należy skontaktować się z serwisem gwarancyjnym wskazanym w karcie gwarancyjnej.
 6. W przypadku wystąpienia wady lub wad zakupionego w sklepie internetowym galeriasportowa.pl towaru, Użytkownik ma prawo do reklamacji.
 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 8 ninejszego Regulaminu adresy.
 8. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz dowód zakupu.
 9. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adresy podane w § 8 niniejszego Regulaminu.
 10. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 11. Towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zostanie dokonany zwrot pieniężny równy wartości zamówionego towaru.
 12. Formularz zwrotu/reklamacji towaru można pobrać w formie PDF: FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w sklepie internetowym galeriasportowa.pl dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych i edycji danych osobowych.

§ 8 KONTAKT

 1. Adresy biur i punktów odbioru osobistego:


ul. Wybickiego 9,
83-050 Bąkowo, pomorskie


Czynne:
poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00
sobota i niedziela nieczynne

Płatność gotówką lub kartą

 1. Adres poczty elektronicznej: biuro@galeriasportowa.pl
 2. Numer telefonu: +48 58 5733833

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.