Kategorie

Nowe produkty

Informacja

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 1 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22^1 kodeksu cywilnego).
 2. Termin możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru.
 3. Użytkownik musi poinformować obsługę sklepu internetowego galeriasportowa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane przez Użytkownika płatności, poza kosztami dostawy, zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym obsługa sklepu internetowego galeriasportowa.pl została poinformowana o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Użytkownika.
 7. Sklep internetowy galeriasportowa.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanego towaru.
 8. Użytkownik powinien odesłać towar nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 10. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż to było konieczne do stwierdzenia funkcjonowania towaru. 
 11. Towary odsyłane w ramach zwrotu powinny być odsyłane na adresy wymienione w § 3.

§ 2 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sklep internetowy galeriasportowa.pl jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego galeriasportowa.pl objęte są gwarancją producenta.
 3. Towary objęte gwarancją producenta wysyłane są z dowodem zakupu towaru oraz kartą gwarancyjną, zawierająca warunki gwarancji. Warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub znajdować się w instrukcji obsługi.
 4. Użytkownik powinien zachować oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu towaru objętego gwarancją do czasu wygaśnięcia gwarancji.
 5. W przypadku wystąpienia wady towaru objętego gwarancją należy skontaktować się z serwisem gwarancyjnym wskazanym w karcie gwarancyjnej.
 6. W przypadku wystąpienia wady lub wad zakupionego w sklepie internetowym galeriasportowa.pl towaru, Użytkownik ma prawo do reklamacji.
 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 adresy.
 8. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz dowód zakupu.
 9. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adresy podane w § 3.
 10. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 11. Towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zostanie dokonany zwrot pieniężny równy wartości zamówionego towaru.
 12. Formularz zwrotu/reklamacji towaru można pobrać w formie PDF: FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI

§ 3 KONTAKT

 1. Adresy biur i punktów odbioru osobistego:


ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo, pomorskie

Czynne:
poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 16:00
sobota i niedziela nieczynne

Płatność gotówką lub kartą

 1. Adres poczty elektronicznej: biuro@galeriasportowa.pl
 2. Numer telefonu: +48 509 904 286